Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

SPRAWOZDANIE ze zbiórki funduszy na nagłośnienie sali gimnastycznej

 

Straszów, dn. 21.06.2013r.

 

 

              

                                                                      Wójt

                                                                         Gminy Rozprza

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI FUNDUSZY NA NAGŁOŚNIENIE SALI GIMNASTYCZNEJ w SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. ZOFII GRZYBOWSKIEJ w STRASZOWIE

 

 

         Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie przedstawia rozliczenie z przeprowadzonej zbiórki na nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Rozprza z dnia 4.02.2013r. (RO.5311.1.2013)  przeprowadzonej w terminie od 4.02.2013r. do 20.06.2013r. na terenie Gminy Rozprza w formie dobrowolnych wpłat na konto oraz zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych. Z przeprowadzonej zbiórki uzyskano kwotę:

1. Dowód wpłaty nr 1/2013 – 300,00zł

2. Dowód wpłaty nr 2/2013 -  100,00zł

3. Dowód wpłaty nr 3/2013 – 200,00zł

4. Dowód wpłaty nr 4/2013 – 200,00zł

5. Dowód wpłaty nr 5/2013  - 250,00zł

6. wpłata na konto (protokół) – 340,00zł

7. wpłata na konto  (protokół) – 236,43zł

8. Dowód wpłaty nr 6/2013 – 30,00zł

Razem uzyskano kwotę   - 1 656,43zł

słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt  sześć złotych 43/100

         Wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto WRDiWJ Szkoły Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie i została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem - nagłośnienie sali gimnastycznej.

 

 

Przy realizacji zbiórki przestrzegano przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji  z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie  sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.)