Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

POMOC DLA MŁODZIEŻY

- Telefon Zaufania „ZAKRĘT" 637-17-15
(czynny w soboty i niedziele w godzinach 10.00-22.00)
- Fundacja Polska Akcja Humanitarna
Łódź, ul. Piotrkowska 85, tel. (042) 630-34-28
- Fundacja Pomocy Rodzinie „OPOKA"
Łódź, Pl. Barlickiego 11, tel. (042) 630-61-80
- Pracownia Alternatywnego Wychowania
Łódź, ul. Wólczańska 25, tel. (042) 637-03-12
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Łódź, Pl. Barlickiego 11, tel. (042) 633-25-08