Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

POMOC AIDS I NARKOTYKI

GDZIE ZNALEŻĆ POMOC - AIDS

- Ogólnopolski całodobowy telefon zaufania AIDS (022) 622-50-01
- Informacja medyczna „ENTER”(042) 94-39
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Biegańskiego Poradnia Nabytych Zaburzeń Odporności Łódź, ul. Pogonowskiego 44, tel. (042) 633-60-64, 633-13-14 w. 323
- Zakład Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej Łódź, ul. Mazowiecka 11, tel. (042) 678-91-96
- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Oddział Zamiejscowy w Skierniewicach ul. Piłsudskiego 33, tel. (046) 833-32-31, 833-46-00
- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Oddział Zamiejscowy w Piotrkowie Tryb. ul. 3-go maja 8, tel. (044) 649-50-63, 647-64-23
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, tel. (043) 827-50-66
- Punkt Konsultacyjny „Monar” Miejski Ośrodek Profilaktyczno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią oraz Łódzkie Stowarzyszenie Psychoedukacyjne
Łódź, ul. Piotrkowska 67, tel. (042) 632-75-40 Piotr Filutowski, Joanna Żurawska
- Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. AIDS lek. med. Dorota Jędrzejczyk-Okońska
Łódź, ul. Roosevelta 18, tel. (042) 633-64-70

 

GDZIE ZNALEŻĆ POMOC - NARKOTYKI

- Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Łódź, Al. J. Piłsudskiego 8, tel. (042) 663-34-60, (042) 663-34-61
- Fundacja „Arka”
Łódź, ul. M. Kopernika 37, tel. (042) 637-55-59
- Profilaktyczno – Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci „Prom”
Łódź, ul. S. Jaracza 40, tel. (042) 630-03-73
- SP ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyczno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Narkomanią
Łódź, ul. Piotrkowska 67, tel. (042) 632-75-40
- Punkt Konsultacyjny „Monar”
Łódź 90-422, ul. Piotrkowska 67, tel. (042) 632-75-40
Konsultacje, porady.
- ZOZ – Poradnia Uzależnień Lekowych
Łódź 91-408, ul. Pomorska 54, tel. (042) 633-15-30
Diagnostyka, terapia.
- Poradnia Profilaktyczno - Społeczna przy Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
Łódź, ul. S. Więckowskiego 13, tel. (042) 632-50-69
- Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
Łódź, ul. Piotrkowska 107, tel. kom. 06079105
- Dom „Monar”
Łódź 93-101, ul. Tuszyńska 106
Resocjalizacja, do 18 lat
- Ośrodek Resocjalizacji „Monar”
Sokolniki 99-133 gm. Ozorków
Resocjalizacja (20 - 35 lat)