Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Gimnazjum w Rozprzy - 615 89 04

ul. Sportowa 12A, 97-340 Rozprza
tel. 44/ 615 89 04
e-mail: gimnazjum_rozprza@op.pl;
strona internetowa: www.gimnazjum-rozprza.pl
Zespół SG w Niechcicach - 615-06-85
SP w Rozprzy - 615 80 12
SP w Mierzynie - 615 81 23
SP w Milejowie - 616 17 23
SP w Nowej Wsi - 615 81 42
Przedszkole w Niechcicach - 732 15 13
Przedszkole w Rozprzy - 615-80-34