Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

TELEFONY ALARMOWE

999 - POGOTOWIE RATUNKOWE
998 - STAŻ POŻARNA
997 - POLICJA
994 - POGOTOWIE WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE
992 - POGOTOWIE GAZOWE
991 - POGOTOWIE ENERGETYCZNE
987 - WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
986 - STRAŻ MIEJSKA
112 - NUMER ALARMOWY - Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO I STACJONARNEGO
0 800120226 - INFOLINIA POLICJI