Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

OKE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA
94-203 ŁÓDŹ, ul. Praussa 4

 

sekretariat:

  • fax: (042) 634-91-54
  • telefony: (42) 634-91-33, (42) 664-80-50
  • e-mail: komisja@komisja.pl

       Biuro w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
       tel. 41 34-21-959, e-mail: kielce@komisja.pl

Pisma należy kierować do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi na adres: ul. Praussa 4, 94-203 Łódź

Informujemy, że zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Okręgowa Komisja Egzaminacyjna udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczą jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

  • imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
  • treść pytania (określenie przedmiotu sprawy).

Strona internetowa: www.komisja.pl