menuankieta

Jak spędzasz wolny czas?

Pokaż wyniki
ankieta konieckalendarium
Poniedziałek, 2017-12-11
Imieniny:
Biny, Damazego
statystyki
  • Odwiedziło nas: 442611 osób
  • Do końca roku: 20 dni
  • Do wakacji: 193 dni
Logo BIP

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

     W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas VIa, VIb i V  realizować będą zajęcia z Wychowania do życia w rodzinie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 lutego 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczacych wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach  świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. poz.300) 

 

Uczniowie klas VIa i VIb - zajęcia będą realizować w I semestrze.

Uczniowie klasy V - zajęcia będą realizować w II semestrze.

Zajęcia prowadzi mgr Grażyna Lewińska.

 

 

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW uczniów klasy V i VI

 

     Dyrektor Szkoły Podstawowej im Zofii Grzybowskie w Straszowie przypomina , że zgodnie z rozporządzeniem MEN uczniowie klasy V i VI rozpoczynają realizację zajęć z WDŻWR. Jeżeli rodzice/opiekunowie, nie wyrażają zgody na uczęszczanie córki/syna na WDŻWR należy złożyć pisemną rezygnację z zajęć do sekretariatu szkoły w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru, w którym realizowane są zajęcia. Rezygnacja dostępna tutaj (wzór do skopiowania):

 

 

Straszów, dnia ...................................

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Zofii Grzybowskiej  w Straszowie

 

    Zgłaszam  rezygnację z udziału mojego syna/córki ................................................

ucznia/uczennicy klasy ............... w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” w roku szklonym 2016/2017.

 

 

                                                                                              .............................

                                                                                           podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

 

 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE –

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012r.

 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

1.Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.

 

2.Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.

 

3.Więźrodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.

 

4.Macierzyństwo i ojcostwo; podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka.

 

5.Ciąża, rozwój płodu, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.

 

6.Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami; identyfikacja z własną płcią; akceptacja i szacunek dla ciała.

 

7.Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania; zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.

 

8.Higiena okresu dojrzewania.

 

9.Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.

 

10.Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.

 

11.Mass media – zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów telewizyjnych.

 

12.Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.

 

13.Odpowiedzialność za własny rozwój; samowychowanie.

 

 

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl