menuankieta

Jak spędzasz wolny czas?

Pokaż wyniki
ankieta konieckalendarium
Niedziela, 2018-10-21
Imieniny:
Celiny, Hilarego
statystyki
 • Odwiedziło nas: 509149 osób
 • Do końca roku: 71 dni
 • Do wakacji: 248 dni
Logo BIP

SYLWETKA WZOROWEGO UCZNIA

Jesteś tu: » Strona startowa » Wzorowi uczniowie » SYLWETKA WZOROWEGO UCZNIA

KONKURS WZOROWY UCZEŃ

 

CEL KONKURSU:

Zachęcenie uczniów do rywalizacji w uzyskiwaniu jak najwyższych ocen w nauce.

 

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 • W konkursie biorą udział uczniowie klas II - VI do końca I semestru, od II semestru każdego roku szkolnego do konkursu przystępują również uczniowie klasy I.
 • W klasach I - III wzorowego ucznia typuje wychowawca.
 • Odznakę wzorowego ucznia w klasach IV - VI otrzymuje uczeń, któryuzyskał średnią ocen min. 4,5.
 • Do średniej ocen liczone są oceny ze wszystkich przedmiotów.
 • Odznaki przyznawane są raz w miesiącu.
 • Konkurs trwa od 1.10 - 31.05.

 

SYLWETKA WZOROWEGO UCZNIA

 • Kulturalnie zwraca się do kolegów i pracowników szkoły, stosuje zwroty grzecznościowe, nigdy nie używa wulgaryzmów.
 • Ma negatywny stosunek do nałogów.
 • Dba o wygląd zewnętrzny, czystość i higienę osobistą.
 • Przyznaje się do błędów, potrafi przeprosić nauczyciela, kolegę.
 • Dba o bezpieczeństwo swoje i innych, właściwie reaguje na brutalność, agresję i zło.
 • Nigdy nie kłamie, nie przywłaszcza sobie cudzej własności.
 • Przerwę międzylekcyjną traktuje jako czas odpoczynku, nie stwarza sytuacji niebezpiecznych.
 • Godnie reprezentuje szkołę na imprezach szkolnych ipozaszkolnych.
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych, rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.
 • Większość ocen uzyskiwanych przez wzorowych uczniów w kl. I - III to „wspaniale" i „bardzo ładnie".
 • Uczniowie kl. IV - VI uzyskują średnią ocen 4,5 i powyżej.

Opracowanie: szkolnastrona.pl