menuankieta

Jak spędzasz wolny czas?

Pokaż wyniki
ankieta konieckalendarium
Środa, 2018-10-24
Imieniny:
Arety, Marty
statystyki
 • Odwiedziło nas: 509936 osób
 • Do końca roku: 68 dni
 • Do wakacji: 245 dni
Logo BIP

CERAMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO

Jesteś tu: » Strona startowa » Samorząd Uczniowski » CERAMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ZOFII GRZYBOWSKIEJ

W STRASZOWIE

 

I.        Skład i wygląd Pocztu Sztandarowego.

 • Sztandarem Szkoły Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie jest sztandar nadany szkole w dniu  13 października 2007 roku, z wizerunkiem Godła Państwowego po jednej stronie i Kaganka Oświaty po drugiej.
 • Sztandar jest symbolem oraz najwyższym dobrem szkoły i należny mu jest taki sam szacunek, jak symbolom narodowym.
 • W przypadku żałoby narodowej lub w trakcie udziału w uroczystościach pogrzebowych lub żałobnych sztandar należy ozdobić czarnym kirem.
 • Poczet Sztandarowy składa się z trzech osób. Jedna osoba trzyma sztandar, dwie pozostałe stoją po prawej i po lewej jego stronie.

SKŁAD OSOBOWY od 26.06.2016r:

CHORĄŻY- MATEUSZ  LEŚNIEWSKI (z-ca Bartosz Drążczyk)

ASYSTA - Aleksandra Kulik i  Dominika Wieczorek  (z-ca Mirella Kędra, Wiktoria Krak)

Wszystkich członków pocztu sztandarowego obowiązuje strój galowy: dziewczęta - białe bluzki, czarne spódnice lub spodnie, chłopcy - czarny lub granatowy garnitur, biała koszula z krawatem (dopuszcza się możliwość zdjęcia marynarki). Wszyscy członkowie pocztu są przepasani przez prawe ramię biało-czerwonymi szarfami, a na rękach mają białe rękawiczki.

 • Bycie członkiem Pocztu Sztandarowego jest najwyższym zaszczytem, jakiego może dostąpić uczeń szkoły.

II.      Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego

 • „zasadnicza" - sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej

nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką

powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jest w pozycji „zasadniczej".

 • „spocznij" - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie

„zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie „spocznij".

 • „na ramię" - chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na

prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być

oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

 • „prezentuj" - z postawy „zasadniczej" chorąży podnosi prawą ręką

sztandar do położenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na

wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż

pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce sztandaru do

położenia pionowego przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta

drzewce poniżej prawego barku.

 • salutowanie sztandarem w miejscu - wykonuje się z postawy

„prezentuj", chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym

wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla

sztandar w przód do 45 stopni. Po czasie „salutowania" przenosi

sztandar do postawy „prezentuj".

 • salutowanie sztandarem w marszu - z położenia „na ramię" w taki

sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy: „na prawo patrz" -

pochyla sztandar; „baczność" - bierze sztandar na ramię.

III.    Uroczystości szkolne.

 • Sztandar szkolny powinien być obecny na najważniejszych uroczystościach szkolnych, a w szczególności na: rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego, uroczystym pożegnaniu lub wręczeniu świadectw absolwentom, akademiach z okazji świąt państwowych oraz na zaproszenie innych szkół i instytucji.
 • Przed rozpoczęciem uroczystości Poczet Sztandarowy czeka przy wejściu do sali lub na plac, na którym odbywa się uroczystość. Dyrektor szkoły lub osoba prowadząca uroczystość prosi zebranych o powstanie, a następnie wygłasza formułę: „Poczet Sztandarowy wprowadzić!". Poczet Sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, Poczet może iść „gęsiego", przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45% do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Zebrani mogą usiąść.
 • Jeśli śpiewany jest hymn państwowy, dyrektor lub osoba prowadząca wygłasza formułę: „Do Hymnu!" lub „Do Hymnu Państwowego!". Wszyscy wstają. Członkowie Pocztu stają na baczność, a sztandar należy pochylić do przodu pod kątem 45%. Po odśpiewaniu bądź odegraniu hymnu następuje komenda „Po Hymnie!". Zebrani mogą usiąść, Poczet podnosi sztandar do pionu i może stanąć w pozycji „Spocznij".
 • Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej lub papieskiej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.
 • Po zakończeniu uroczystości dyrektor lub prowadzący prosi zebranych o powstanie i wydaje komendę: „Poczet Sztandarowy wyprowadzić!". Poczet Sztandarowy wychodzi w ten sam sposób, w jaki wchodził

- trzymając sztandar pod kątem 45%. Osoby zebrane na miejscu uroczystości mogą je opuścić dopiero po wyjściu Pocztu.

 • Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

IV.    Przekazanie sztandaru

Przebieg:

Osoba prowadząca wydaje komendę:

„Proszę o powstanie. Baczność! Sztandar wprowadzić!"

Wejście pocztu sztandarowego (zajęcie miejsca po lewej stronie od wejścia)

„Do hymnu" (postawa sztandaru: salutowanie w miejscu)

„Po hymnie!" (postawa sztandaru: prezentuj, a potem spocznij)

„Baczność! Pani Dyrektor, „osoba prowadząca" melduje gotowość szkoły

do przekazania Sztandaru.

Do przekazania Sztandaru wystąp".

Oba poczty zbliżają się w stronę dyrektora szkoły (postawa sztandaru:

podchodzi w postawie „prezentuj", a potem w postawie „salutowanie

w miejscu").

Chorąży z pocztu przekazującego Sztandar:

Przekazuję wam Sztandar - symbol Szkoły Podstawowej im.

Zofii Grzybowskiej w Straszowie. Opiekujcie się nim i godnie

reprezentujcie naszą szkołę".

Chorąży z pocztu przyjmującego sztandar:

„Przyjmujemy sztandar szkoły. Będziemy o niego dbać, sumiennie

wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Szkołę

Podstawową im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie".

Chorąży klęka i całuje Sztandar (postawa sztandaru: „prezentuj").

Chorąży przekazujący Sztandar podchodzi dwa kroki do przodu i oddaje

sztandar chorążemu przyjmującemu Sztandar.

Asysta pocztu przyjmującego sztandar podchodzi do chorążego (postawa

sztandaru: „prezentuj").

Osoba prowadząca wydaje komendę:

„Sztandar wyprowadzić!" (pierwszy wychodzi poczet przekazujący

Sztandar, a za nim poczet przyjmujący)

 

Galerie

Opracowanie: szkolnastrona.pl