menuankieta

Jak spędzasz wolny czas?

Pokaż wyniki
ankieta konieckalendarium
Środa, 2018-12-19
Imieniny:
Beniaminy, Dariusza
statystyki
  • Odwiedziło nas: 524411 osób
  • Do końca roku: 12 dni
  • Do wakacji: 189 dni
Logo BIP

ZADANIA REALIZOWANE W ŚWIETLICY

Jesteś tu: » Strona startowa » Świetlica » ZADANIA REALIZOWANE W ŚWIETLICY

Zadania ogólne

Formy i środki realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Organizacja pracy w nowym roku szkolnym

1.       Przegląd stanu technicznego pomieszczeń

2.       Zaplanowanie pracy: opracowanie regulaminu rocznego i miesięcznego pracy.

3.       Zaprowadzenie ewidencji uczniów zapoznanie uczniów z regulaminem uczniów.

Wrzesień

Wychowawcy

Wspomaganie rozwoju umysłowego ucznia.

1.       Zapewnienie powodzenia szkolnego: zorganizowanie pomocy, warunków
do odrabiania lekcji.

2.       Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolny, wychowawcami klas.

3.       Kształtowanie zdolności poznawczych, myślenia, koncentracji, uwagi.

Cały rok wg potrzeb

 

Na bieżąco cały rok

Wychowawcy

Troska o psychiczne i fizyczne zdrowie dziecka

1.       Wdrażanie do bezpiecznego, zdrowego
i higienicznego trybu życia.

2.       Troska o właściwe i racjonalne odżywianie.

3.       Zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego.

Cały rok wg rozkładu zajęć

Wychowawcy

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań twórczych

1.       Wykonywanie przedmiotów ozdobnych
i użytkowych na potrzeby świetlicy.

2.       Kształtowanie zainteresowań muzycznych.

3.       Rozwijanie aktywności plastycznej
i technicznej, posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi do wyrażania własnych przeżyć i spostrzeżeń.

4.       Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

Cały rok wg rozkładu zajęć

 

Cały rok wg potrzeb

 

Wychowawcy

Życie kulturalne świetlicy

1.       Dbanie o porządek i estetykę świetlicy.

2.       Organizowanie imprez wewnątrz świetlicowych. Oraz włączanie się świetlicy do imprez do imprez organizowanych na terenie szkoły.

Cały rok wg kalendarza imprez

Wychowawcy

Dbałość o rozwój społeczny, etyczny i moralny

1.       Kształtowanie umiejętności współżycia
i współdziałania społecznego.

2.       Rozwijanie szacunku do tradycji.

3.       Kształtowanie przekonań i postaw moralnych.

4.       Kształtowanie samorządności.

5.       Kształtowanie nawyków kultury osobistej.

6.       Kształtowanie postaw ekologicznych.

Cały rok wg rozkładu zajęć

 

Wychowawcy

Doskonalenie pracy nauczyciela świetlicy

1.       Udział wychowawców świetlicy
w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

2.       Realizowanie założeń planu rozwoju zawodowego związanych z pracą świetlicy.

3.       Systematyczne zapoznawanie się
z literaturą przedmiotu.

Wg planu posiedzeń na bieżąco

 

Wychowawcy

Opracowanie: szkolnastrona.pl