Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 1 WRZEŚNIA  2020r. –  POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

 

14 października 2020r. –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie  § 5 pkt 1 ppkt 1 rozporządzenia  MEN   z    dn. 11 sierpnia 2017r. w sprawie   organizacji    roku szkolnego

  21 i 22 grudnia 2020 - dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie    z § 5 pkt 1 ppkt 1   rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego

23 – 31 GRUDNIA 2020r. –   ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

4 i 5 stycznia 2021 - dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie    z § 5 pkt 1 ppkt 1   rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

01 -14 luty  2021r. – FERIE ZIMOWE

04 - 17 styczeń  2021 r. -  FERIE ZIMOWE

 

24,25,26 marca 2021r.   REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 31 marca 2021 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie  § 5 pkt 1 ppkt 1 rozporządzenia  MEN   z    dn. 11 sierpnia 2017r. w sprawie   organizacji    roku szkolnego

 1 – 6 kwietnia 2021r. –  WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

7  kwietnia 2021r.    -     dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie    z § 5 pkt 1 ppkt 1   rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

25,26, 27 maja 2021r.EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 0 - VIII, zgodnie    z § 5 pkt 1 ppkt 1   rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017  w sprawie organizacji roku szkolnego

 04 czerwca 2021r. –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie  § 5 pkt 1 ppkt 1 rozporządzenia  MEN z dn. 11 sierpnia   2017r. w sprawie  organizacji    roku szkolnego

 

25 CZERWCA 2021r. –    ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ROKU SZKOLNEGO 2020/2021