Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2020/2021

Kalendarz spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Tematyka spotkania

Termin

1.

Zebranie ogólne połączone z prelekcją profilaktyczną, podsumowaniem pracy w roku szk.2018/2019 i informacje o planie pracy szkoły w r. szk. 2019/2020 oraz spotkania z wychowawcami klas i wybór rad oddziałowych rady rodziców oraz delegowanie jednego członka rady oddziałowej rodziców do składu rady rodziców szkoły.

 

 

 

19. 09. 2019r.

 

2.

Spotkania indywidualne wychowawców klas z rodzicami i uczniami połączone z informacją o bieżących ocenach z przedmiotów i zachowaniu uczniów.

 

12-22. 11.2019r.

 

3.

Spotkania wychowawców klas z rodzicami połączone z informacją o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania w I półroczu roku szk. 2019/2020

 

16.12.2019r.

4.

Zebranie ogólne połączone z informacją o osiągnięciach w pracy szkoły i spotkania wychowawców klas informujące o osiągnięciach uczniów w I półroczu roku szkolnego 2019/20120

 

 

10.01. 2020r.

5.

Spotkania indywidualne wychowawców klas z rodzicami i uczniami połączone z informacją o bieżących osiągnięciach uczniów

 

09 – 20. 03. 2020r.

6.

Spotkanie wychowawców z rodzicami połączone z informacją o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i zachowania

 

04.06.2020r.

 

Raz w  miesiącu dyżur społeczny wszystkich nauczycieli celem kontaktu z rodzicami

wrzesień 2019 –              19.09.2019r. (czwartek)            godz. 1600-1700

październik 2019 –        14.10.2019r.(poniedziałek)         godz.  1600- 1700

listopad 2019 –                13.11.2019r.(wtorek)                godz.  1600-1700

grudzień 2019 –              16.12.2019r.(środa)                  godz. 1500-1600

styczeń 2020 –                 10.01.2020r.(czwartek)            godz. 1600-1700

luty 2020-                    06.02.2020r. (czwartek)                godz. 1600-1700

marzec 2020 –                 27.03.2020r.(piątek)            godz. 1600-1700

maj 2020–                       12.05.2020r.(wtorek)            godz.1600-1700

czerwiec 2020 –               04.06.2020r. (czwartek)     godz. 1600-1700