Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

III Pieszy Rajd "Strasznie fajny weekend w Straszowie" - 2019

Zaproszenie na III Pieszy Rajd do Straszowa „Strasznie fajny weekend w Straszowie”

27-28 IX 2019r.

Pod patronatem Wójta Gminy Rozprza

pana Janusza Jędrzejczyka

 

 

Dowiedz się: „Czy w Straszowie straszy?, czy w zdrowym ciele jest zdrowy duch?”

      

Regulamin III Rajdu Pieszego w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie „Strasznie fajny weekend w Straszowie” w dniach 27-28 IX 2019r.

Organizatorzy:

- SK PTSM przy Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie,

- Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Cele rajdu:

- poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Straszowa  i Gminy Rozprza,

- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, urozmaiconej diety,

- propagowanie walorów historycznych i przyrodniczych Gminy Rozprza,

- promocja Szkoły Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie i Gminy Rozprza,

- integracja członków PTSM poprzez wspólne zabawy i konkursy.

 

Zasady uczestnictwa:

- w rajdzie biorą 8 osobowe drużyny ze szkół podstawowych pod opieką nauczyciela,

- wpisowe w wysokości 10 zł (osoby nie posiadające legitymacji PTSM 15 zł) od uczestnika oraz listę uczestników należy przekazać w dniu rozpoczęcia rajdu,

- zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 24.09.2019r. pod numerem (0 44) 615 80 14 (szkoła).

 

5. Obowiązki uczestników:

- każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnej legitymacji PTSM,

- przestrzeganie zasad Karty Turysty,

- swoim zachowaniem dawać dowód o dbałość i troskę o środowisko naturalne,

- brać czynny udział w konkursach i zabawach przeprowadzonych w czasie rajdu,

- każda drużyna zobowiązana jest do posiadania własnej apteczki i obuwia na zmianę

- śpiwór i karimata,

- ubezpieczenie uczestników rajdu we własnym zakresie.

 

6. Świadczenia:

- kolacja (ognisko – grillowane kiełbaski i kaszanka),

- śniadanie,

- dyplom uczestnictwa dla każdej drużyny,

- nagrody za udział w konkursach.

 

7. Konkursy:

- prezentacja wystawy „Żyj zdrowo”,

- konkurs wiedzy  o PTSM i Gminie Rozprza (1 osoba),

- konkurs przyrodniczo – ekologiczny (w tym walory przyrodnicze Gminy Rozprza) (1 osoba),

- plastyczny na plakat „Aktywnie po zdrowie” (1 osoba)

- konkurs sportowy – koszykówka (4 osoby),

- promocja zdrowego żywienia połączona z degustacją - „Zdrowie na talerzu” – przygotowanie zdrowego posiłku dla drużyny z produktów przywiezionych przez grupę (4 osoba),

- gra terenowa na terenie szkoły i parku pn. „Czy w Straszowie straszy? W zdrowym ciele, zdrowy duch” (cała drużyna),

- koncert piosenki  promującej zdrowie „My zdrowe dzieciaki” (cała drużyna lub wytypowani uczestnicy śpiewają jedną wybraną piosenkę o tematyce związanej ze zdrowym życiem, odżywianiem, sportem).

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Harmonogram III Rajdu w Straszowie       

  27-28 IX 2019 r.

 

Piątek

16.00-16.30    - powitanie gości i uczestników rajdu, przedstawienie programu rajdu

16.30-18.30    - przeprowadzenie konkursów:

a) wiedzy o PTSM i gminie Rozprza (sala nr 5)

b) przyrodniczo– ekologiczny (w tym walory przyrodnicze Gminy Rozprza) (sala nr 5)

c) plastyczny na plakat „Aktywnie po zdrowie” (A3) (sala nr 6)

d)  sportowy – gra zespołowa – 4 zawodników (sala gimnastyczna)

e) promocja zdrowego żywienia połączona z degustacją -  „Zdrowie na talerzu” – przygotowanie zdrowego posiłku dla drużyny z produktów przywiezionych przez grupę (4 osoby- sala nr 5)

18.30 – 19.30 – ognisko

20.30 – 22.00 – koncert  promujący zdrowie  „My zdrowe dzieciaki”

22.00 – 00.00 – dyskoteka

00.00 – 6.00 - Cisza nocna

                                      

Sobota

7.00 – 8.00 – śniadanie

8.30 – 11.00 – gra terenowa „Czy w Straszowie straszy? W zdrowym ciele, zdrowy duch” – punkty przyznawane za wykonywanie zadań na terenie szkoły, parku, boiska i ogródka dydaktycznego (lub na terenie budynku szkoły w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych)

11.00 – 11.15  - złożenie kwiatów przy kamieniu upamiętniającym pana Grzybowskiego ps. Gigant.

11.15 – 12.00 - ogłoszenie wyników i zakończenie rajdu w Straszowie.