Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

PROJEKT "AKTYWNA TABLICA"

Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica". Dzięki udziałowi w programie dwie sale lekcyjne wyposażono w nowoczesny sprzęt interaktywny: tablicę interaktywną z projektorem  multimedialnym i monitor interaktywny,  dzięki którym zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o nowoczesną technologię informacyjno-komunikacyjną.

W związku z realizacją Rządowego programu Aktywna Tablica powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK”.

Szkoły uczestniczące w sieci:
• Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie,
• Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Mierzynie,
• Szkoła Podstawowa im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy,
• Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,

• Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Niechcicach,

• Szkoła Podstawowa w Kodrębie.

Artykuły