Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

PROJEKT "WODA NIEJEDNO MA IMIĘ"

 

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła  wzięła udział  w  kolejnej edycji konkursu  ,,Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019" zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 28 836,00  zł. (wartość ogólna zadania 32 040,00zł), które wykorzystane zostanie na realizację zadania:

Program Edukacji Ekologicznej pn."Woda niejedno ma imię" realizowany w Szkole Podstawowej

im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

Zakres zadania obejmuje:

 Zakup pomocy dydaktycznych.

  • Realizację wycieczek i warsztatów edukacyjnych dla uczniów.
  • Realizacja stacjonarnych warsztatów i zajęć dla uczniów.
  • Realizację konkursów szkolnych i gminnych oraz zakup nagród dla laureatów.

 2018/2019 rok

Artykuły