Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

WIZJA I MISJA SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. ZOFII GRZYBOWSKIEJ

W STRASZOWIE

 

 

 


·         ucząca

-          odpowiedzialności

-          tolerancji

-          uczciwości

 

 

·         przygotowująca

-          do kontynuacji nauki

-          do życia w rodzinie

-          do podejmowania zadań w

      lokalnej społeczności

 

 

·         kształtująca postawy

-          prorodzinne

-          ekologiczne

-          obywatelskie

-          patriotyczne

 

 

·         kultywująca

-          tradycję lokalną

-          poszanowanie dla osiągnięć

przeszłych pokoleń

-          pamięć dla tych, co poświęcili

życie dla potomnych

 

 

 

·         oferujemy

-            bardzo dobre przygotowanie do gimnazjum z przedmiotów objętych podstawą programową

-            wychowanie proekologiczne

-            ciekawe zajęcia pozalekcyjne

-            rajdy, wycieczki, obozy wędrowne

-            zajęcia wyrównawcze

-            opiekę pedagoga szkolnego

-            indywidualne podejście do każdego ucznia

 

·         dysponujemy

-          dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi

-          pracownią komputerową

-          nowoczesną salą gimnastyczną

-          salą do ćwiczeń dla dzieci młodszych „Radosna szkoła”

-          świetlicą

-          biblioteką

 

·         gwarantujemy

-          doskonale przygotowaną kadrę pedagogiczną

-          rozwój zainteresowań

-          osiągnięcia edukacyjne i sportowe na miarę każdego ucznia

-          doskonałą opiekę

-          poszanowanie godności

·         jesteśmy szkołą:

-          otwartą na współpracę

-          kolorową, pogodną, przyjazną

-          czystą i bezpieczną

-          nie stawiającą barier

 

·         nasze cele to przygotowanie dziecka do:

-          dbania o własne i cudze bezpieczeństwo,

      zdrowie i ciało

-          odróżniania dobra od zła

-          życia z ludźmi i dla ludzi

-          podejmowania wysiłku intelektualnego i fizycznego

-          pracy w grupie społecznej i indywidualnej

-          rozwiązywania problemów na drodze negocjacji i kompromisu

-          odpowiedzialności za powierzone na jego miarę zadania

 

·         absolwent szkoły to młody człowiek:

-          znający podstawowe normy społeczne i prawa natury

-          wywiązujący się z powierzonych mu zadań

-          ciekawy świata

-          żądny wiedzy, dociekliwy

-          wrażliwy na piękno

-          rozumiejący potrzebę dbałości o środowisko

-          uczuciowy

-          samodzielny

-          tolerancyjny ale nie obojętny

-          otwarty na siebie i drugiego człowieka

 

Misja szkoły

 

Szkoła podstawowa

·        otwarta na współpracę,

·        bez barier,

·        z wykwalifikowaną kadrą,

·        wyposażona w:

-         pracownię komputerową,

-         nowoczesną salę gimnastyczną,

-         świetlicę,

-         salę ćwiczeń „Radosna szkoła”,

-         bibliotekę,

·        gwarantujemy:

-         dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną,

-         wysoki poziom wiedzy,

-         doskonałą opiekę,

-         rozwój zainteresowań,

-         poszanowanie godności,

·        kształtujemy postawy:

-         patriotyczne,

-         obywatelskie,

-         rodzinne,

-         ekologiczne,

·        u nas nauczysz się:

-         odpowiedzialności,

-         tolerancji,

-         uczciwości

·        kultywujemy:

-        tradycję,

-        poszanowanie dla zdobyczy przeszłych pokoleń.

 

Nasza szkoła jest:

·        pogodna,

·        czysta,

·        bezpieczna.

 

Oferujemy:

·        bardzo dobre przygotowanie do gimnazjum z przedmiotów objętych podstawą programową,

·        ciekawe zajęcia sportowe,

·        wychowanie proekologiczne,

·        obozy wędrowne,

·        rajdy

·        wycieczki krajobrazowe,

·        kółka zainteresowań,

·        zajęcia wyrównawcze,

·        opiekę pedagoga szkolnego,

·        indywidualne podejście do każdego ucznia.

 

Nasza szkoła przygotowuje do kontynuacji nauki, do życia w rodzinie, w lokalnej społeczności, do bycia obywatelem.

 

Celem naszej szkoły jest wychowanie dziecka, które:

·        umie dbać o własne zdrowie i ciało,

·        umie pracować w grupie,

·        dostrzega zależności przyczynowo – skutkowe, czasowe, przestrzenne,

·        wywiązuje się z powierzonych mu prostych zadań,

·        odróżnia dobro od zła,

·        zna prawa natury,

·        uczy się żyć z ludźmi,

·        potrafi rozwiązać niektóre problemy,

·        zna podstawowe normy społeczne.

 

Absolwent szkoły podstawowej:

·        odpowiedzialny za powierzone mu zadania,

·        ciekawy świata,

·        żądny wiedzy,

·        dociekliwy,

·        wrażliwy na piękno,

·        uczuciowy,

·        samodzielny,

·        dba o własne ciało i zdrowie,

·        odróżnia dobre postępowanie od złego,

·        umie określić własne potrzeby,

·        umie nawiązywać i podtrzymywać kontakty,

·        rozumie znaczenie ekologii.