Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

PATRONKA SZKOŁY

Pani Zofia Grzybowska, z domu Święcka,

urodziła się 15 maja 1911 roku w Piotrkowie Trybunalskim.

     Ojciec jej pracował na kolei jako maszynista. Sytuacja materialna rodziny nie była łatwa, ponieważ od 15 roku życia, Zofia Grzybowska, jako uczennica Gimnazjum Żeńskiego Zrzeszenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, musiała udzielać korepetycji, aby choć w części pokryć wydatki związane z wniesieniem comiesięcznej opłaty szkolnej. Z korepetycji musiała się również utrzymywać w czasie studiów na wydziale matematyczno przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, które rozpoczęła w 1929 roku, a ukończyła w 1934 roku z tytułem magistra matematyki. Pogodzenie nauki z pracą kosztowało ją wiele trudu. Niemal wszystkie popołudnia zajmowały jej lekcje dawane podopiecznym, więc uczyć musiała się nocami.

     Do Straszowa przybyła w 1941 roku, ponieważ zawarła związek małżeński z Józefem Grzybowskim, rządcą a następnie właścicielem majątku Straszów.

    W maju 1945roku, na prośbę miejscowej ludności, podjęła pracę edukacyjną z młodzieżą Straszowa, która przez okres okupacji nie uczęszczała do szkoły. Rozpoczęła od zorganizowania kursu przygotowawczego dla chętnych do podjęcia nauki. Zgłosiło się ponad 80 osób...

     Od 1 września 1945 roku rozpoczęła się systematyczna nauka w Męskiej Szkole Rolniczej. Od 1 października 1945 roku otrzymała etat i polecenie zorganizowania czteroklasowej szkoły podstawowej, liczącej na wstępie około 90 uczniów. Każdy kolejny rok zwiększał organizację szkoły, aż w roku szkolnym 1947/48 liczyła ona siedem klas i obejmowała nauczaniem 181 uczniów. Zajęcia prowadzone były przez dwie nauczycielki: Zofię Grzybowską i jej koleżankę, Zofię Pawińską.

     Zofia Grzybowska pracowała w tamtym okresie od świtu do nocy prowadząc zajęcia w szkole podstawowej, szkole rolniczej i na kursach dla dorosłych analfabetów. Mimo to znajdowała czas, by pomagać potrzebującym, wspierać w nauce uczniów mających trudności oraz tych, którzy, jej zdaniem, byli szczególnie uzdolnieni. W sobotnie popołudnia prowadziła próby z zespołem artystyczno - recytatorskim składającym się z okolicznej młodzieży, która wyjeżdżała z występami do Rozprzy i Piotrkowa Trybunalskiego.

     Pani Zofia Grzybowska przez osiem lat sprawowała funkcję kierowniczki w Szkole Podstawowej w Straszowie (1945 - 1953), nie będąc członkiem partii. Dnia 14 sierpnia 1953 roku otrzymała pismo z wydziału oświaty informujące o przeniesieniu jej do pracy od 1 września 1953 roku do małej szkoły w jednej z miejscowości powiatu sieradzkiego. Pani Zofia Grzybowska poczuła się skrzywdzona tą decyzją i napisała odwołanie do ówczesnego Prezydenta Polski - Bolesława Bieruta. Uznano zasługi Pani Zofii Grzybowskiej na polu krzewienia wiedzy wśród ludności Straszowa, ale pozbawiono funkcji kierowniczki szkoły. Ta decyzja nie satysfakcjonowała zainteresowanej i dlatego przeniosła się do pracy do Łodzi, gdzie od 1 września 1954 roku powierzono jej organizację Szkoły Podstawowej nr 31 TPD ( obecnie Gimnazjum nr 92), gdzie do roku 1967 pełniła funkcję dyrektora.

     Pani Zofia Grzybowska była wielokrotnie nagradzana za swą pracę i oddanie dzieciom. Nawet wakacje spędzała ze swymi uczniami, na organizowanych przez siebie koloniach. Umiała kochać drugiego człowieka i dzielić się z innymi tym, co posiadała. Żyła pełnią życia nie zważając na troski i kłopoty. Była prawdziwym przyjacielem dzieci.

     Zmarła 19 września 1967 roku w Łodzi, mając 56 lat. Pochowano ją w  grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Rozprzy.

Artykuły