Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

HISTORIA SZKOŁY

HISTORIA  NASZEJ SZKOŁY

W  miastach średniowiecznych przy kościołach parafialnych zakładano szkoły. Językiem wykładowym był wówczas język łaciński. W Rozprzy istniała szkoła  parafialna. Studentami Akademii Krakowskiej pochodzącymi z Rozprzy byli:

  • Wawrzyniec Zukonis (1400r),
  • Jan syn Mściwoja (1448/49r),
  • Mikołaj syn Wacława (1448/49r),
  • Bartłomiej syn Marcina (1480r)

             W drugiej połowie XIX w. w szkole ludowej  realizowano program obejmujący: religię, czytanie książek drukowanych (w języku ojczystym), podstawowe działania arytmetyczne i wiadomości o miarach. Od 1871r. Wprowadzono obowiązkową naukę czytania i pisania w jęz. rosyjskim. Przed pierwszą wojną światową nauczaniem czytania, pisania i rachunków zajmowali się prywatni nauczyciele. W Łochyńsku uczyła dzieci Lefartówna, w Zmożnej Woli - Stefania Wierucka. Na początku pierwszej wojny światowej gmina Rozprza znalazła się pod zaborem austriackim, gdzie istniały większe swobody, niż w zaborze rosyjskim. Przystąpiono do organizowania szkolnictwa. Zamknięto prywatną szkołę w Łochyńsku, zabroniono uczyć w Zmożnej Woli. Z dniem 1 lutego 1916 r. postanowiono utworzyć szkołę w STRASZOWIE. W pierwszych latach istnienia szkoły było bardzo wielu analfabetów, ponieważ często zmieniali się nauczyciele. Jedną z nich była pani Stefania Zabłocka.

Po zakończeniu II wojny światowej w roku 1945, Zofia Grzybowska została kierowniczką miejscowej szkoły podstawowej.

Obiekt, w którym mieściła się szkoła zbudowany został na początku naszego wieku jako pomieszczenia gospodarcze z mieszkaniem rządcy. Cztery pokoje na parterze spełniały role klas. Piętro wykorzystywane było jako mieszkanie dla nauczycieli, początkowo trzech, później czterech osób. W tym okresie szkoła funkcjonowała wyjątkowo prężnie. Prowadzono wiele zajęć pozalekcyjnych: koło sportowe, chór i zespół instrumentalny oraz drużynę harcerską. Pracą pozalekcyjną zajmowały się nauczycielki: Zofia Grzybowska i Zofia Pawińska i nauczyciel Janusz Krupa.

W roku 1951 na terenie Straszowa zorganizowane zostało przedszkole.

Budowę nowej szkoły, spełniającej już w zupełności warunki współczesnej placówki pedagogicznej, ukończono w 1994 r. Mieści się tu także filia biblioteki gminnej.

Kolejnymi kierownikami (dyrektorami) szkoły od 1945 roku były następujące osoby: Zofia Grzybowska, Zofia Pawińska, Henryk Salamon, Franciszka Zapała i Wiesława Plis.

Od 1994r. dyrektorem szkoły jest Małgorzata Pokora.

Artykuły