Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Dnia 14 listopada 2016r., Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie  uchwaliła, iż nasza szkoła wyraża gotowość przystąpienia do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, 
 • podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi 
 • tworzenia zdrowego środowiska

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 • edukacja prozdrowotna w ramach programu nauczania,
 • uwzględnienie zdrowia w całym życiu szkoły, tzw. „ethos” zdrowia,
 • w szkole, troska o dobre samopoczucie uczniów i pracowników,
 • współdziałanie szkoły z rodziną i społecznością lokalną.

 

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej i lokalnej.

Aby to osiągnąć, społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

 W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie
 • nauczyciele
 • rodzice
 • pracownicy szkoły

Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym uczniowie pracując razem z  nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia (WHO, 1997). Od wielu lat nasza szkoła podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element  programu nauczania i wychowania naszej szkoły. Po zapoznaniu się z zasadami organizacji i strategii Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" zauważyliśmy wiele wspólnych zasad, sposobów działania łączących nas z siecią szkół promujących zdrowie. Projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej pracy. Podjęliśmy decyzję uczestnictwa w projekcie.

 

Powołano koordynatora projektu p. Grażynę Lewińską oraz Szkolny Zespół Programu Promocji Zdrowia:  w roku szkolnym 2018/2019 w jego skład wchodzą:

- p. Monika Studziżur

- p. Agnieszka Ziemska

- p. Magdalena Pielużek

 

 

Artykuły