Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

IMIENIA ZOFII GRZYBOWSKIEJ W STRASZOWIE

 

I. ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI.

1.  Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

2.  Biblioteka udostępnia swe zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.

3.  Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki i  godzinami udostępniania zbiorów.

4.  Czytelnicy odpowiadają materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek.

5.  Z końcem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.

6.  Czytelnicy przebywający w bibliotece poza godzinami lekcyjnymi zobowiązani są do wpisania swojego nazwiska do ewidencji oraz do przestrzegania zaleceń bibliotekarza.

 

II. WYPOŻYCZALNIA I CZYTELNIA.

1.  Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.

2.  Jednorazowo można wypożyczyć jedynie dwie książki. Uczniowie klas I - III wypożyczają książki na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie, a uczniowie klas

IV - VI na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie.

3.  Uczeń powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.

4.  Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną - wskazaną przez bibliotekarza.

5.  Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.

6.  W bibliotece należy zachowywać się cicho o kulturalnie.

7.  Przed opuszczeniem biblioteki czasopisma, książki i programy edukacyjne odnosi się na miejsce.

8.  Nauczyciel bibliotekarz w ramach godzin bibliotecznych na prośbę może udzielić pomocy przy korzystaniu z różnych źródeł informacji oraz odrabianiu prac domowych.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 1.  Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.

2.  Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu.

3.  Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza.

4.  Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece odbywają się inne zajęcia.

5.  Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera  i oprogramowania.

6.  Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.

7.  Pierwszeństwo  korzystania z komputerów maja uczniowie którzy nie posiadają własnego sprzętu informatycznego.

8.  Internet służy do celów edukacyjnych. Uczeń obowiązany jest znać dokładną tematykę poszukiwanych zagadnień (poprawną pisownię fachowych terminów, adres internetowy).

9.  W bibliotece można drukować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych.

10.  Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki  (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kolejność wykonywanych czynności).